Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 611/219/7-3-2014 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 611
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 219 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 7ῃ Μαρτί­ου 2014
Μνήμη Λαυρεντίου Μεγάρων, Παύλου, Ἐφραίμ & Ἐλπιδίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Πέμπτην 20ήν Μαρτίου ἐ.ἔ., θέ­λει τε­λε­σθῆ Προηγιασμένη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ὅ­θεν, πα­ραγ­γέ­λο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμ­με­τά­σχητε εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου