Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

Τήν 30ή Ἰουνίου 2019 ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανις τοῦ ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τό κήρυγμα του ἀναφέρθηκε στό Ἱ. Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. ι΄,8).
Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἔνδακρυς, συγκινημένος καί ἔχοντας τοποθετήσει στό προσκυνητάρι τοῦ Ἱ. Ναοῦ τά βιβλία τοῦ Καθηγητῆ του κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, τά ὁποῖα ὑπῆρξαν πολύτιμα βοηθήματα στήν ἐπιστημονική του κατάρτηση, καί ἱερά κατά τόν λόγον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Θεός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφ. Σειράχ, λη΄, 6), τόνισε τὴν σπουδαία καὶ σπάνια ποιότητα καὶ ἀξία τοῦ ἀγαπημένου του Καθηγητῆ ὡς ἀνθρώπου μὲ ἀξίες καὶ ἦθος, εὔστοχου καὶ μεταδοτικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, μὲ βαθιὲς γνώσεις καὶ ἔνθερμη διάθεση προσφορᾶς στὴν Ἐκπαίδευση γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῶν νέων. Πρόσθεσε δὲ ὅτι ἐντρυφώντας στὴν Ἱστορία καὶ τὴ Γλῶσσα (μέσα ἀπὸ τὶς πλατιὲς καὶ πλούσιες εἰσηγήσεις τοῦ κ. Γ. Μπαμπινιώτη καί τῶν ἄλλων Καθηγητῶν στὶς Διδακτικὲς ὧρες τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν) ''ἐκεῖνον τὸν καιρὸ συνειδητοποίησα  ὅτι θέλω νὰ ἀφιερωθῶ στὸ Χριστό''.
Προσφέροντάς του τήν Ἀνώτατη Τιμητική Διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἀπευθυνόμενος στὸν Πανεπιστημιακὸ Καθηγητὴ Γλωσσολόγο, Γεώργιο Δ. Μπαμπινιώτη, συμπλήρωσε ''Σᾶς ἀναγνωρίζω καὶ σᾶς τιμῶ σὰν μαθητὴς τὸ Δάσκαλο, ὅπως ὁ Πλάτωνας τὸ Σωκράτη, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τὸν Ἀριστοτέλη, ὅπως ὁ Παῦλος τόν Γαμαλιήλ, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι τὸν Χριστό''.
Στή συνέχεια, ὁ τιμώμενος Καθηγητὴς τόνισε, ὅτι αἰσθάνεται ὑπερήφανος κάθε φορά ποὺ νοιώθει ὅτι βοήθησε στὴν πνευματικὴ κατάρτιση ἀνθρώπων ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ποὺ πάντα ἀνεβάζει καὶ ἐμπνέει, μὲ τὸ κῦρος, τὴ συγκρότηση καὶ τὰ μηνύματά του, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ πρόσθεσε ὅτι θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο γιὰ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ ἔχει κι ἄλλους πολλούς, σὰν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Μᾶρκο, Ἐπισκόπους καὶ Μητροπολίτες.
Μὲ βαθιὰ συγκίνηση, φόρεσε καὶ παρέλαβε τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καὶ δήλωσε ὅτι τὰ λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου Χίου, (καὶ ἡ ἀπονομὴ τοῦ Σταυροῦ) εἶναι ὑψίστη τιμὴ γιὰ 'κεῖνον καὶ τὴν ἐκλαμβάνει ὡς ἐξίσου σημαντικὴ καὶ βαρύνουσα, ὅπως καὶ τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ τοῦ ἔχει ἀπονεμηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Πρόσθεσε δέ ὅτι ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτὸ ποὺ ἄγγιξε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου ὡς Φοιτητῆ εἶναι ὅτι ὁ Καθηγητὴς του ὁμολογοῦσε τὴν Πίστη του στὸ Χριστὸ μέσα στὶς Διδακτικὲς Αἴθουσες τοῦ Πανεπιστημίου.
Ὁ τιμώμενος Καθηγητὴς Γιῶργος Μπαμπινιώτης ἀνέγνωσε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ''Πιστεύω...''  καὶ τήν Κυριακή Προσευχή ''Πάτερ ἡμῶν...'' στὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου του ἐπιδόθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, ὁ Σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου. Τὸν Καθηγητὴ Γεώργιο Μπαμπινιώτη στὴν τιμητική του αὐτὴ διάκριση καὶ σ' ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Χίο, τὸν συνόδευσε ἡ σύζυγός του φανερὰ συγκινημένη.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Καθηγητής ξεναγήθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη στήν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ",  καί ἐ­ξέ­φρα­σε τόν ἐν­θου­σια­σμό καί τόν θαυ­μα­σμό του γιά τήν πλού­σια συλ­λο­γή τό­σων ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν συγ­γρα­μά­των καί  γιὰ τὸ ὑ­ψη­λὸ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐ­πί­πε­δο τῶν βι­βλί­ων καὶ ὁμίλησε σὲ μεγάλο ἀκροατήριο Ἱερέων τοῦ νησιοῦ μας,  τοῦ Ἱερέως τῶν Ψαρῶν,  ὡς καί τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου Οἰνουσσῶν κ. Γεωργίου Δανιὴλ, γιὰ τὸν πλοῦτο καὶ τὸ μεγαλεῖο της Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἐπισημαίνοντας ὅτι ''ἡ ἐπανάληψη εἶναι μήτηρ τῆς μαθήσεως'' ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς φτασμένους καὶ ἐξέχοντες Καθηγητὲς, καὶ τόνισε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ συχνὰ μιλοῦν Δημοσίως (Ἱερεῖς, Δάσκαλοι, Δημοσιογράφοι, Δήμαρχοι ἀλλὰ καὶ ὅλοι στὴν καθημερινή μας ζωὴ) εἶναι ὡραῖο, πρέπον καὶ ἀπαραίτητο νὰ μιλᾶμε σωστὰ καὶ χωρὶς ''μαργαριτάρια'' γιατί ἡ γλώσσα εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη ποὺ τροφοδοτεῖ καὶ ἀναβαθμίζει τὴ σκέψη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ © ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου