Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

17 Μαΐου 2015 - Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 20
17 Μαΐου 2015
Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
(Πράξ. ιστ΄ 16 – 32)

«Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν»

Ὑπάρχουν δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καί δοῦλοι τοῦ συμφέροντος. Οἱ πρῶτοι ἐλεύθεροι, οἱ δεύτεροι σκλάβοι. Φοβερή ἡ δουλεία τοῦ ὑλικοῦ συμφέρονοντος. Καταδυναστεύει πολλούς ἀνθρώπους.
Σέ μία ἐποχή ποὺ τόσοι ὕμνοι ἀκούγονται γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, γιά τό σεβασμό τῆς προσωπικότητας τοῦ ἄλλου, οἱ δοῦλοι πολλαπλασιάζονται μέ γρήγορο ρυθμό.

Οἱ δοῦλοι τοῦ συμφέροντος χρησιμοποιοῦν ὁποιοδήποτε μέσον γιά νά πλουτίσουν, νά γεμίσουν τά χρηματοκιβώτιά τους. Δεῖτε τούς κυρίους τῆς παιδίσκης στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἐκμεταλλεύονται ἕνα δυστυχισμένο, ταλαιπωρημένο ἀπό τό σατανᾶ πλάσμα γιά τό χρῆμα. Προτιμοῦν τήν κοπέλλα σκλάβα τοῦ διαβόλου παρά ἐλεύθερη.

Πόσοι σύγχρονοι δοῦλοι τοῦ μαμμωνᾶ δέν ἀκολουθοῦν τήν ἴδια τακτική! Γιά νά πετύχουν τό σκοπό τους χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο. Ἐκμεταλλεύονται τούς ἐργαζομένους μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀπόλυσης, πληρώνοντας λιγότερα χρήματα γιά περισσότερες ὧρες ἐργασίας. Νοθεύουν τά ἐμπορεύματά τους, τά τρόφιμα ἀλλά καί τά φάρμακα, προκειμένου νά γεμίσουν τίς τσέπες τους. Ἄλλοι γιά τό εὔκολο κέρδος δέν διστάζουν νά πουλᾶνε θάνατο μέ τίς ἑξαρτησιογόνες οὐσίες. Ἄλλοι ποτίζουν μέ ἀλκοόλ ἀνήλικους στίς νυχτερινές διασκεδάσεις. Ἄλλοι ἐξευτελίζουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια μέ τά περιοδικά καί τά βιβλία ἀνήθικου περιεχομένου. Ἄλλοι πουλοῦν ψεύτικες ἐλπίδες μέ τά χαρτιά, τόν καφέ καί τήν ἀστρολογία, τά ζώδια. Πόσο ἀφελής πρέπει νά εἶναι κάποιος γιά νά πιστέψει σέ ὅλους αὐτούς τούς ἀπατεῶνες ποὺ πατοῦν στήν ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων τους γιά νά τούς κλέψουν τό μεροκάματό τους; Γιά τό λόγο αὐτό καί ὁ Μέγας Βασίλειος βάζει αὐστηρή τιμωρία σ’ αὐτούς ποὺ πᾶνε σέ ὅλους αὐτούς ποὺ «μαντεύουν» τό μέλλον μέ πολλά χρόνια στέρησης τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἄν τώρα κάποιος τολμήσει νά καταγγείλει ὅλες αὐτές τίς συμπεριφορές, τότε θά ἔρθει ἀντιμέτωπος μέ αὐτούς ποὺ θίγονται τά συμφέροντά τους. Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἐλευθέρωσε καί θεράπευσε ἐκεῖνο τό κορίτσι ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ πονηροῦ, οἱ κύριοι τῆς παιδίσκης, κατηγόρησαν τούς ἀποστόλους ὡς ταραξίες, μέ ἀποτέλεσμα τόν ραβδισμό καί τή φυλάκιση τοῦ Παύλου καί τοῦ Σίλα. Οἱ δοῦλοι τοῦ συμφέροντος δέν δέχονται ἐπεμβάσεις στά ἄνομα ἔργα τους. Θά περάσουν στήν ἀντεπίθεση, θά ἐξοντώσουν ὅποιον τολμήσει νά θίξει τό συμφέρον τους. Θά συκοφαντήσουν, θά καταφύγουν σέ μηνύσεις, θά κινητοποιήσουν «μεγάλα μέσα», θά «λαδώσουν», «θά φωνάξει ὁ κλέφτης γιά νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης».

Στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν πρῶτο στίχο: «Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καυχιέται ὅτι εἶναι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ δουλεία ὅμως σ’ Ἐκεῖνον ὁδηγεῖ στήν πραγματική ἐλευθερία. Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι κάποιος σκληρός τύραννος. Ὁ πόθος τους εἶναι νά γίνουμε τόσο ἰσχυροί, δίκαιοι καί ἐνάρετοι ὥστε ὄχι μόνο νά κάνουμε τό καλό, ἀλλά οὔτε νά σκεφτόμαστε κάτι, τό ὁποῖο ἐξευτελίζει τήν ἀξιοπρέπειά μας ὡς εἰκόνων τοῦ Θεοῦ. Ὁ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ δέν εἶναι δοῦλος οὔτε ἄλλου ἀνθρώπου, οὔτε τῶν παθῶν του καί τῶν ἐλαττωμάτων του. Ζώντας στή γῆ εἶναι σάν νά εἶναι πολίτης τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτό εἶναι ἡ πραγματική ἐλευθερία.

Ἀπό τό πῶς θά χρησιμοποιήσουμε τήν ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός θά ὁδηγηθοῦμε πρός τή ζωή ἤ πρός τήν καταστροφή. Κάποιες φορές δικαιολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας λέγοντας: «Μέ παρέσυρε ὁ διάβολος, ὁ φίλος, ἤ ἔτσι κάνουν ὅλοι» καί ἄλλα παρόμοια. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει: «Παντοῦ καί πάντοτε αἰτία τῶν παρεκτροπῶν καί τῶν ἁμαρτημάτων μας εἶναι ἡ προαίρεσή μας, ἡ ἐλεύθερη διάθεση καί ἀπόφασή μας, παντοῦ τήν κύρια εὐθύνη τήν ἔχει ἡ ἐλεύθερη θέλησή μας. Ἄν ἐσύ μόνος σου δέν πεῖς τό «ναί» στήν ἁμαρτία καί δέν βλάψεις τήν ψυχή σου, οὔτε φίλος, οὔτε ἐχθρός, οὔτε καί αὐτός ὁ διάβολος μπορεῖ νά σέ βλάψει». Καί ἄν ποτέ γιά κάποιο λόγο, ὅπως σέ περίπτωση πολέμου, αἰχμαλωτιστεῖ κάποιος καί σκλαβωθεῖ, μπορεῖ νά χάσει τήν σωματική του ἐλευθερία, ἀλλά νά εἶναι ψυχικά ἐλεύθερος, ὅπως συνέβαινε μέ τούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως συνέβη μέ τόν Παῦλο καί τό Σίλα ποὺ ἐνῶ ἦταν φυλακισμένοι καί σιδηροδέσμιοι στό ξύλο, ἡ καρδιά τους ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό ἀγάπη καί δοξολογοῦσαν τό Θεό.

Ἑπομένως, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει τρόπος νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά κάθε εἴδους δεσμά καί νά ἀποκτήσουμε τή χαμένη ἐλευθερία μας. Νά πλησιάσουμε ἐκεῖνον ποὺ συνέτριψε τό κράτος τοῦ θανάτου καί τοῦ σατανᾶ, τόν Κύριο καί Θεό μας, γιά νά ζοῦμε «ὄντως ἐλεύθεροι». Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου