Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τό Σάββατον, 14ην Φεβρουαρίου 2015 καί ὣραν 10.15΄ θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου τό καθιερωμένον Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ

Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς μέ θέμα: «Σύντομη ἀναδρομή στήν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».

Παρακαλοῦνται, ὃθεν, αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ὀργανώσεων, τῶν Ἱδρυμάτων, τῶν Σωματείων, τῶν Συλλόγων, ὡς καί ὁ και ὁ εύσεβής Λαός, ὃπως εὐαρεστηθοῦν νά παραστοῦν εἰς αὐτό, ἳνα συνενώσουν τάς μεθ' ἡμῶν πρός τόν Ὓψιστον δεήσεις.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου