Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2164/1217/3-11-2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ "ΟΙΚΟ ΧΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ"

Ἀριθμ. Πρωτ. 2164
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1217
Ἐν Χίῳ, τῇ 3 Νοεμβρίου 2014
Μνήμη Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ καὶ Ἀειθαλᾶ τῶν μαρτύρων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐνημερώνει ὅτι τὴν Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 6 μ.μ. διοργανώνει στὸν  «Οἶκο Χίου Διδασκάλου» ἐκδήλωση, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως καὶ προστὰτη τοῦ Χίου Διδασκάλου.
Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθεῖτε καὶ παρακολουθήσετε τὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ὁμιλία σχετική μὲ τὶς «Παιδαγωγικές Ἀρχές τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», ὕμνους καὶ ποιήματα.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Γ. Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου