Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1796/1033/15-9-2014 Ἑορτή Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Στεφάνου Βροντάδου

Ἀριθμ. Πρωτ. 1796
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1033  
Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Σεπτεμβρίου 2014
Μνήμη Νικήτα Μεγαλομάρτυρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 30ήν τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 6.30΄ μ.μ. εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Στεφάνου «Κλειδοῦς» θά τελεσθῇ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ τοῦ καί Προστάτου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ», Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.
Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου