Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΡΙΑΜ ΜΟΝΑΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου 2014

τελοῦμεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Νέᾳ Μονῇ Χίου
τό Ἱερόν Μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης
ΜΑΡΙΑΜ Μοναχῆς

καί παρακαλοῦμεν τούς σεβομένους αὐτήν, 
ὅπως προσέλθουν καί προσευχηθοῦν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου