Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 405/158/12-2-2014 ΕΣΠΕΡΙΝΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 405
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 158
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2014
μνήμη Μελετίου, πατριάρχου Ἀντιοχείας 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος

11.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

23.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

9.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός

23.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

29.3.2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

27.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων Μέγα Ἀπόδειπνον

4) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης 

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

27.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

6.4.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

5) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς 

4.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον

6.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτ. Χριστοῦ Λειβαδίων Μέγα Ἀπόδειπνον

11.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμ. Μονοδενδρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

17.3.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ναός Ἁγ. Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

31.3.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Μέγα Ἀπόδειπνον

6.4.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

6) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

23.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Καταν. Ἑσπερινός

7) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

9.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον

8) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

9.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

11.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

9) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον

10) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός

23.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός

29.3.2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγας Ἑσπερινός

30.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

5.4.2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν.Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός

5.4.2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός

11) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

9.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός

6.4.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

12) π. Δημήτριος Φώτης

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

27.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον

27.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Γεώργιος Λοῦρος

9.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Καταν. Ἑσπερινός

7.4.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Κήρυκος Φαράκλας

17.3.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

17.3.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον

17.3.2014 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον

15) π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον

18.3.2014 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2014 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί

14.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί

28.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί

4.4.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

17) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

18) κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Παναγίας Ἁγιοδεκτεινῆς Γ' Χαιρετισμοί

19) κ. Σωτήριος Παραδείσης

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Νικόλαος Μηλιανός

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Σωσίπατρος Σαββίδης

5.3.2014 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Ἑσπερ. Θ. Λειτ.

12.3.2014 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Κηρύκου Βροντάδου Ἑσπερ. Θ. Λειτ.

14.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

28.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐφραίμ Ζυφιᾶ Δ' Χαιρετισμοί

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

14.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Γεώργιος Μπενέκος

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν Α' Χαιρετισμοί

14.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν Β' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν Γ' Χαιρετισμοί

28.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν Δ' Χαιρετισμοί

4.4.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν Ἀκάθιστος Ὕμνος

26) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

27) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

7.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ Γ' Χαιρετισμοί

27) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

23.2.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Γεωργικῆς Σχολῆς Θεία Λειτουργία

2.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Θεία Λειτουργία

14.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεστῶν Β' Χαιρετισμοί

16.3.2014 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Θεία Λειτουργία

21.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἁρμολίων Γ' Χαιρετισμοί

28.3.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου Δ' Χαιρετισμοί

4.4.2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου