Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 965/344/22-4-2015 Θεία Λειτουργία καί Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς Χίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 965
Ἀριθμ. Διεκπ. 344
Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Τρίτην 26ην Μαΐου ἐ.ἔ., θέλει τελεσθῆ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς Χίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ ὁμιλητήν τόν Καθηγητήν Λειτουργικῆς, Ὁμιλητικῆς, Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας κ.λ.π., τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιον Φίλιαν.

Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν. 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου