Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Η μνήμη της Συνάξεως των Αγίων της Χίου, στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Φρουρίου (Πηγή:alithia.gr)


Η μνήμη της Συνάξεως των Αγίων της Χίου, στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Φρουρίου, όπου ευρίσκεται η νεοϊστορηθείσα Εικόνα των Αγίων της Χίου, εορτάστηκε πανηγυρικά την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Χίου - Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, ενώ αμέσως μετά ακλούθησε λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόμους του Κάστρου, με κατάληξη τη σκοτεινή φυλακή όπου πραγματοποιήθηκε τρισάγιο.

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ICXCNIKA
Ἀριθμός 35
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017
ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄Κορ. ιστ΄13-24)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ»

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ἴδρυμα Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τό περιεχόμενον  τῆς ἀπό 1.11.1968 Διαθήκης τοῦ Παναγιώτου Γεωργιλῆ καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1131/2000 Ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, τήν χορήγησιν Ὑποτροφιῶν (2 ἐσωτερικοῦ, 200,00 εὐρώ μηνιαίως ἡ κάθε μία), διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2017-2018, γιά σπουδαστές Ἀνωτέρων ἤ Ἀνωτάτων Σχολῶν, Προπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς ἡμεδαπῆς, γιά χρονικόν διάστημα ἐννέα (ἀρ. 9) μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1.10.2017 μέχρι 30.6.2018, μέχρι πέρατος τῶν σπουδῶν. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’

LOGOTYPO
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ἀριθ. 1435/31.7.2017 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Αὺτῆς, τήν χορήγηση μιᾶς Ὑποτροφίας (100,00 εὐρώ μηνιαίως), μέ τήν ἐπωνυμίαν «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ‘ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’», γιά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2017-2018 καί  γιά χρονικόν διάστημα 9 μηνῶν, δηλαδή ἀπό 1.10.2017-30.6.2018, γιά προπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικῶν Τμημάτων Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως στήν Ἑλλάδα, ἀποφοίτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ὅπου ὑπηρέτησεν ὡς Δάσκαλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, καί Λυκείου τῆς Χίου.
Οἱ Αἰτήσεις συμμετοχῆς καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2017  στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2017
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Μ Α Ρ Κ Ο Σ

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ (Φωτο/κο υλικό)

2017.09.01xeirothesialarda
Μέ ἐκκλησιαστικό ἦθος ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἀρχήν τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς περιόδου.