Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 910/319/15-4-2015 "ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δέν τελοῦνται μνημόσυνα οὔτε παρατίθενται κόλλυβα".

Ἀριθμ. Πρωτ. 910
Ἀριθμ. Διεκπ. 319
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Κρήσκεντος μάρτυρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός 
τόν Ἱερόν Κλῆρον 
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα, ὅπως ἀπαρεγκλήτως καί ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως ἐφαρμόζεται ἡ τυπική διάταξις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ γνωσθεῖσα ὑμῖν καί διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 110/47/17-1-2013 ἡμετέρου ἐγγράφου, καθ’ ἥν ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δέν τελοῦνται μνημόσυνα οὔτε παρατίθενται κόλλυβα.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου