Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1664/936/19-8-2014 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἱερατική Σύναξις εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1664
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 936
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2014
Μνήμη Ἀνδρέου στρατηλάτου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Πέμπτην 25ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., θέ­λει τε­λε­σθῆ Ἀρχιερατική Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν, κατά τήν ὁποίαν θά συλλειτουργήσουν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολεως καί με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.

Ὡς ὥρα προσελεύσεως ὁρίζεται ἡ 7.15 π.μ. τό ἀργότερον

Ὅ­θεν, προσκαλεῖσθε, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμμετάσχητε φέροντες μεθ’ὑμῶν αὐτῶν λευκά ἄμφια. 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου