Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1662/934/19-8-2014 Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1662
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 934
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2014
Μνήμη Ἀνδρέου στρατηλάτου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τούς εὐλαβεῖς Ἐφημερίους
τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας πόλεως Χίου
Ἐνταῦθα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Κυριακήν 31ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. πανηγυρίζεται Ἀρχιερατικῶς ἡ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου πόλεως Χίου.

Ὅθεν παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱ. Ναόν περί ὥραν 10.00΄ π.μ. διά νά συμμετάσχητε εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν φαιλόνιον καί ἐπιτραχήλιον εἰ δυνατόν χρώματος κυανοῦν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου