Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 820/308/1-4-2014 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ.  820
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 308
Ἐν Χίῳ τῇ 1 Ἀπριλίου 2014
Μνήμη ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Ένταῦθα
Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἀποστολήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἕως τῆς Μεγάλης Τετάρτης 16ης μηνός Ἀπριλίου ἐ,ἔ., τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν, τά ὁποῖα, ὡς εἴθισται, θά διανεμηθοῦν εἰς τούς πιστούς κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι τά ἀποστελλόμενα πασχαλινά αὐγά πρέπει νά ἔχουν βαφῆ κόκκινα καί ψηθῆ κατά τόν κατάλληλον τρόπον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου