Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
*


ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δευτέρα
4.00 – 4.30  μ.μ.
Ὑμνολογία
Πρωτοπρ.  κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος
»
4.30 – 5.00 μ.μ.
Ἀπαγγελία Ἀναγν.
Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος
»
7.00 – 8.30 μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Γ΄)
κ. Δημήτριος Ζαννῖκος
Τρίτη
3.45 – 4.30 μ.μ.
Ἱστορία Βυζ. Μουσικῆς
Μουσικολογία
Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς
4.30 – 5.00 μ.μ.
Τυπικόν
Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος
»
5.00 – 5.30 μ.μ.
Λειτουργική
Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος
»
5.30 – 7.00 μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Α΄
κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος
»
7.00 – 8. 30 μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Β΄)
κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος
Τετάρτη
4.15 – 5.00 μ.μ.
Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν
Κειμένων
Σεβ. Μητροπολίτης Χίου
κ. Μᾶρκος
ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Ν. Γκιουζεπάκη, Φιλολόγου.
»
5.00 – 6.30 μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Β΄ μ. )
κ. Δημήτριος Ζαννῖκος
»
6.30 – 8.00 μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Ε΄)
κ. Δημήτριος Ζαννῖκος
Πέμπτη
»
4.00 – 5.30
5.30 - 615
Βυζαντινή Μουσική
(Τάξις Α΄ Προκ.)
Χορωδία
κ. Σταῦρος Στεῖρος
κ. Σταῦρος Στεῖρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου