Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Ἒκθεσις Ἀξιολογήσεως Ἐφημερίων καί Διακόνων.

Ἀριθμ. Πρωτ. 502
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 175
Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2015
Μνήμη Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα 

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως Ἔκθεσιν Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων διά τό παρελθόν ἔτος 2014 καί παρακαλοῦμεν, ὅπως, μετά τήν προσεκτικήν συμπλήρωσιν προσκομίσητε ταύτην εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἕως τῆς 16ης Μαρτίου ἐ.ἔ. ἀνυπερθέτως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Σχετική ἀνάρτηση:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 264/2015 Τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων, καί διαδικασία συμπληρώσεως αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου