Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ἀποστολή Ἐγκυκλίου Σημειώματος Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά με το ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1880
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1074
Ἐν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014
Μνήμη ἱερομάρτυρος Γρηγορίου φωτιστοῦ Ἀρμενίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Ἡγουμενοσυμβούλια
καί Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς Ἱ. Μονῶν καί
Ἱ. Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 4170/1804/29-9-2014 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἐνστάσεις κατά Πράξεων Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Διαβάστε το Εγκύκλιο Σημείωμα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου