Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιον Σημείωμα - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1630
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 915 
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Αὐγούστου 2014
Μνή­μη Φωτίου & Ἀνικήτου τῶν Μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν προτρέπει καί προσκαλεῖ ὑμᾶς εἰς τήν «Συναυλίαν ἀγάπης», ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ ὑπό τήν αἰγίδα αὐτῆς εἰς τήν Βίγλαν Ἁγίας Ἑλένης τήν Δευτέραν 18ην Αὐγούστου 2014 καί ὥραν 9.30 μ.μ..

Τά ἔσοδα τῆς Συναυλίας θά διατεθοῦν διά Φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 15ης καί τῆς 17ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου