Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1083/564/7-5-2014 Παγχιακή πανήγυρις Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1083
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  564
Ἐν Χίῳ τῇ 7 Μαΐου 2014
Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Σταυροῦ, Ἀκακίου, Νείλου, Κοδράτου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Τελουμένης τήν Τετάρτην 14ην Μαΐου 2014 τῆς Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ, τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος, παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν Τρίτην 13ην Μαΐου, περί ὥραν 5.50 μ.μ., διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν καί τήν ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου πάνδημον Λιτάνευσιν τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, φέροντες μεθ’ ἑαυτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φαιλόνιον, εἰ δυνατόν χρώματος κοκκίνου.
Ἐπίσης, δέον ὅπως γνωρίσητε εἰς τούς ἐνορίτας ὑμῶν, τήν Κυριακήν 11ην Μαΐου, περί τοῦ ἑορτασμοῦ τὴς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, κατά τήν 13ην καί 14ηνΜαΐου, καί συστήσητε εἰς αὐτούς, ὅπως συμμετάσχουν εἰς τήν Ἱ. Πανήγυριν τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Νήσου ἡμῶν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου