Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 958/393/23-4-2014 Καταληκτική συνάντησις ἁπασῶν τῶν Σχολῶν Γονέων.

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 958
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 393
Ἐν Χίῳ τῇ 23 Ἀπριλίου 2014
Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Τετάρτην 28ην Μαΐου 2014 καί ὥραν 7.00 μ.μ.εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου Θά πραγματοποιηθῇ ἡ καταληκτική συνάντησις διά τό ἐφετινόν ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἁπασῶν τῶν Σχολῶν Γονέων. Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά ἀπευθύνει πατρικόν λόγον καί θά ἐπιδοθοῦν αἱ Βεβαιώσεις Παρακαλουθήσεως εἰς ὅσους συμμετέσχον εἰς τάς περισσοτέρας συναντήσεις.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 25ηςΜαΐου ἐ.ἔ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου