Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 874/342/8-4-2014 ΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ, ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ.

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 874 
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 342 
Ἐν Χίῳ, τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2014
μνήμη Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος καὶ Ἑρμοῦ, ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
Τὰ Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

Ἡ νηστεία εἶναι ἀρχαῖος θεσμός τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ στοὺς Πρωτοπλάστους μέσα στὸν Παράδεισο.

Ἡ παράβαση αὐτῆς τῆς ἐντολῆς ἔφερε τόσα δεινά στὴν ἀνθρωπότητα καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὴν ἐξορία ἀπό τὸν Παράδεισο καὶ τὸν θάνατο.

Αὐτή λοιπόν ἡ θεόσδοτη ἐντολή, τὴν ὁποία τήρησε καὶ ὁ Θεάνθρωπος καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅταν ὀργανώθηκε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡ Ἐκκλησία, ἔλαβε τὴ θέση της στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπιβάλλεται, ἑπομένως, πρώτη ἡ Ἐκκλησία νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές τοῦ Κυρίου καὶ νὰ παραμένει πιστή στὶς ἀρχές καὶ τὶς παραδόσεις της.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι, ὅταν οἱ ἑορτές καὶ οἱ Πανηγύρεις τῆς Ἐνορίας σας συμπίπτουν μὲ ἡμέρες νηστείας, πρέπει νὰ προσφέρετε μόνον νηστίσιμα φαγητά. Ἡ κατάλυση τῆς νηστείας ἀπό τὶς ἴδιες τὶς Ἐνορίες ἀπαγορεύεται.

Μὲ τὴν εὐχή, ἡ νηστεία μας νὰ μᾶς ἐνδυναμώνει τόσο πνευματικά ὅσο καὶ ψυχικά, οὕτως ὥστε νὰ ἀναγεννηθεῖ μέσα στὴν καρδιά καὶ τὴν ψυχή μας ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπό τὴν ἁμαρτία, δίνομε ἐντολή νὰ τηρηθεῖ ἀπαρεγκλίτως τὸ παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου