Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 403/156/12-2-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 403
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 156
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2014
μνήμη Μελετίου, πατριάρχου Ἀντιοχείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, μὲ θέμα: «Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν τοῦ Ἑξαψάλμου».

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 2.3.14 Κυρ. Τυρινῆς π. Π. Βῶλος, μὲ θέμα: «Νηστεία».

2. 9.3.14 Κυρ. Ὀρθοδοξίας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Πίστη».

3. 16.3.14 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Προσευχή».

4. 23.3.14 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γ. Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος, μὲ θέμα: «Μετάνοια».

5. 30.3.14 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἐμμ. Τζιώτης, μὲ θέμα: «Ἀνεξικακία».

6. 6.4.14 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Σωσίπατρος Σαββίδης, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη».

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 2.3.14 Κυρ. Τυρινῆς κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Νηστεία».

2. 9.3.14 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Πίστη».

3. 16.3.14 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Φώτης, μὲ θέμα: «Προσευχή».

4. 23.3.14 Κυρ. Σταυροπρ. π. Δ. Γεόμελος, Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτρ., μὲ θέμα: «Μετάνοια».

5. 30.3.14 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Ἰ. Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Ἀνεξικακία».

6. 6.4.14 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη».

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 2.3.14 Κυρ. Τυρινῆς κ. Ἐμμ. Δ. Τζιώτης, μὲ θέμα: «Νηστεία».

2. 9.3.14 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Πίστη».

3.16.3.14 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν κ. Σωσίπατρος Σαββίδης, μὲ θέμα: «Προσευχή».

4. 23.3.14 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Μετάνοια».

5. 30.3.14 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ἀνεξικακία».

6. 6.4.14 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Ἐλεημοσύνη».

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τῆς Πόλεως Χίου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Βροντάδου

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Κάμπου

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Χαλκειοῦς

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου