Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Εγκύκλιον Σημείωμα 3527/1183/28-11-2013 - Περί της Ποιμαντορικής Εγκυκλίου των Χριστουγέννων.

Ἀριθ. Πρωτ.: 3527
Ἀριθ. Διεκπ.:1183
Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 15/3527/1183/28-11-2013 Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τῶν Χριστουγέννων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἡ ὁποία δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 25ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου