Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρκέλλης τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

Ἀρ.  Πρωτ.:  2998
Ἀρ. Διεκπ.:    997  
Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 2013

Π ρ ό ς
Τούς Εὐλαβεῖς Ἐφημερίους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως .
Ἐνταῦθα

            Διά τοῦ παρόντος, προτρέπομεν, ὅπως ἀναλάβητε τήν διακονίαν καί  Ἱερουργήσητε ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρκέλλης τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΙΕΡΕΥΣ
1
2-11-2013
Σάββατον
π. Παναγιώτης Χειλᾶς
2
9-11-2013
»
π. Παναγιώτης Κανέρης
3
16-11-2013
»
π. Ἰωάννης Κατσούνης
4
23-11-2013
»
π. Γεώργιος Γεώργαλος
5
30-11-2013
»
π. Ἀντώνιος Σακουλᾶς
6
7-12-2013
»
π. Πλάτων Κανέρης
7
14-12-2013
»
π. Παναγιώτης Σκυριώτης
8
21-12-2013
»
π. Γεώργιος Κατσαρός
9
28-12-2013
»
π. Νικόλαος Μικέδης
10
4-1-2014
»
π. Βασίλειος Μανάρας
11
11-1-2014
»
π. Ἰωάννης Μπογῆς
12
18-1-2014
»
π. Μιχαήλ Λιάπης
13
25-1-2014
»
π. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης
14
1-2-2014
»
π. Γεώργιος Μαυριάνος
15
8-2-2014
»
π. Γεώργιος Λοῦρος
16
15-2-2014
»
π. Μιχαήλ Ζευγιός
17
22-2-2014
»
π. Μιχαήλ Κουκουνῆς
18
1-3-2014
»
π. Στέφανος Λάρδας
19
8-3-2014
»
π. Στυλιανός Λαμπρινούκας
20
15-3-2014
»
π. Παντελεήμων Καλεώδης
21
22-3-2014
»
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
22
29-3-2014
»
π. Γεώργιος Χανδρῆς
23
5-4-2014
»
π. Ἰωάννης Κουντουριάδης
24
12-4-2014
»
π. Ματθαῖος Μπιρλῆς
25
26-4-2014
»
π. Ἀργύριος Μυλωνᾶς
26
3-5-2014
»
π. Δημήτριος Φώτης
27
10-5-2014
»
π. Βασίλειος Σιμούδης

Σημειωτέον, τι διά πσαν λλην πληροφορίαν ες περίπτωσιν καθ' ν δι' οονδήποτε λόγον θά πέλθ λλαγή ν τ τακτ μερομηνία, δύνασθε νά πευθύνησθε ες τόν ντιπρόεδρον το . Προσκυνήματος «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ» Αδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. ωάννην Τσιμούνην, φημέριον το . Ναο Ζωοδόχου Πηγς Λετσαίνης πόλεως Χίου.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου, διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν πατρικῶν



Κοινοποίησις: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Τσιμούνην. Ἐνταῦθα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου