Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιον Σημείωμα 3436/1137/21-11-2013 Συμμετοχή Ιερού Κλήρου στον Μ. Εσπερινό των Χριστουγέννων.

Ἀριθ. Πρωτ.: 3436
Ἀριθ. Διεκπ.: 1137
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν Τρίτην 24ην Δεκεμβρίου 2013 καί ὥραν 4.45’ μ.μ., προσέλθητε ἀπαραιτήτως εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν ἐπιτραχήλιον καί φελόνιον χρυσοῦ χρώματος, διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου τελεσθησόμενον Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, κατά τόν ὁποῖον θά τιμήσῃ καί τά Ἐπίτιμα Μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων Ἐνοριακῶν Ἱ. Ναῶν διά τῆς ἐπιδόσεως Διοριστηρίου ἐγγράφου.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου