Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιο Σημείωμα 3420/1132/20-11-2013

Ἀριθ. Πρωτ.: 3420
Ἀριθ. Διεκπ.: 1132
Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Νοεμβρίου 2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βολισσοῦ καί Κουρουνίων
Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι ὁ Τομεύς Ποιμαντικῆς τῶν Ἀσθενῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀνέλαβεν τήν πρωτοβουλίαν ὥστε ὁμάς Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου, ἀποτελουμένη ἀπό Παθολόγον, Καρδιολόγον, Παιδίατρον, Πνευμονολόγον, Ὀρθοπεδικόν, Ὡτορινολαρυγγολόγον καί Οὐρολόγον νά ἐπισκεφθῇ τά χωριά τῆς Ἀμανῆς τό Σάββατον 14 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., προκειμένου νά ἐξετασθοῦν δωρεάν ὅσοι ἐπιθυμοῦν.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νά δηλώσουν τό ὀνοματεπώνυμόν των καί τήν εἰδικότητα τοῦ ἰατροῦ ἀπό τόν ὁποῖον ἐπιθυμοῦν νά ἐξετασθοῦν εἰς τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας των τό ἀργότερον μέχρι 5ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ..

Ἐπίσης, διά περισσοτέρας πληροφορίας δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ὑπεύθυνον τοῦ τομέως Ποιμαντικῆς ἀσθενῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν (τηλ. 2271025788), ὡς καί εἰς τόν Ἰατρικόν Σύλλογον Χίου (τηλ. 2271023815).

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου