Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιο Σημείωμα 3413/1128/19-11-2013 Εσπερινά Κηρύγματα μηνός Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3413
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 1128
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Γεννήσεως», κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Νενήτων 
Τρίτη, 10.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καταρράκτη π. Γεώργιος Κωνσταντίνου 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Βολισσοῦ 
Παρασκευή, 13.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ π. Ἰωάννης Τσιμούνης 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Χαλκειοῦς 
Τρίτη, 17.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦς π. Νικόλαος Κλαδιᾶς 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πόλεως Χίου 
Πέμπτη, 19.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κουρουνίων 
Σάββατον, 21.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων π. Ἰωάννης Κατσούνης 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κάμπου 
Τετάρτη, 18.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς κ. Ἰωάννης Χονδρέλης 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πυργίου 
Τρίτη, 17.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Βροντάδου 
Τετάρτη, 18.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς 

Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καρδαμύλων 
Τρίτη, 17.12.13 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βικίου π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας πραγματοποιήσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ' ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς αὐτό.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου