Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2940/980/7-10-2013 «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ»

Ἀρ. Πρωτ.: 2940
Ἀρ. Διεκπ.: 980
’Εν Χίῳ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρόπολεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 15ην Ὀκτωβρίου 2013, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 10.00΄ π. μ., εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, θά πραγματοποιηθῇ «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ» καί ἐντελλόμεθα, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου