Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2040/781/20-8-2013 - ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.: 2040
Ἀρ. Διεκπ.: 781
’Εν Χίῳ τῇ 20ῆ Αὐγούστου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πανηγυρίζεται πολυαρχιερατκῶς ἡ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου.


Σάββατον: Μ. Ἑσπερινός 7.00 μ.μ.

Κυριακή: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 7.00 π.μ.

Λιτάνευσις πρός τήν Φυλακή 10.00 π.μ.

Ὁφειλόμενον χρέος ὅλων τῶν Χίων εἶναι νά τιμήσουν τούς Νεομάρτυρες καί Ἐθνομάρτυρες τοῦ νησιοῦ μας οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τήν ζωήν των «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Παρακαλοῦμεν τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς νά προσέλθουν καί νά συμπροσευχηθοῦν εὐχόμενοι τήν ἀπό Θεοῦ, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων, εὐλογίαν.


Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίας κατά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 25ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου