Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1646/661/16-7-2013

Ἀρ. Πρωτ.: 1646
Ἀρ. Διεκπ.: 661
Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια
καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια
τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ἀριθ. 2907/1325/15-7-2013 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Τῆς Ἐκκλησίας Τῆς Ἑλλάδος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ἀποστείλητε ως τς Παρασκευς 26.7.2013 ες τήν εράν Μητρόπολιν ἅπαντα τά στοιχεῖα τά ἀφορῶντα εἰς τήν καταβολήν τοῦ Φόρου Ἀκινήτου Περιουσίας ἔτους 2012, ὡς καί εἰς τήν διά τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Δ.Ε.Η. καταβολήν τοῦ Ἑνιαίου Εἰδικοῦ Τέλους Ἠλεκτροδοτουμένων Ἐπιφανειῶν (Ε.Ε.Τ.Η/Δ.Ε.) ἔτους 2012, ὑπό τῶν καθ'ὑμᾶς Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου