Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1448/794/14-7-2014 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1448
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 794
Ἐν Χί­ῳ τῇ 14ῃ Ἰουλίου 2014
Μνήμη Ἀκύλα ἀποστ. & Νικοδήμου Ἁγιορείτου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Πέμπτην 24ην Ἰουλίου ἐ.ἔ., θέ­λει τε­λε­σθῆ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου πόλεως Χίου, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.

Ὅ­θεν, πα­ραγ­γέ­λο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμ­με­τά­σχητε εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου